Privacy Policy

Privacybeleid
0. Inleiding
Lots of … BVBA gebruikt uw persoonsgegevens om onze diensten en ons aanbod via onze winkel, website en sociale media kanalen te optimaliseren. Wij verzamelen uw gegevens wanneer er een dienstverlening tot stand komt. We hebben dan ook deze privacy policy opgesteld om u meer informatie te bezorgen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, met wie wij ze delen en waarvoor ze zullen worden gebruikt.
1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?
Lots of … is verantwoordelijk voor het verzamelen, beheren en verwerken van de persoonsgegevens die u met ons gedeeld heeft. Wij zijn gevestigd op volgende locatie:
Krijgsbaan 92, 9140 Temse
2. Wat zijn de doeleinden?
Wij verzamelen diverse soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zodat u met plezier en gemak gebruik kan maken van onze (online) diensten.
In onderstaande gevallen verwerken wij uw gegevens om onze dienstverlening optimaal te laten verlopen:
Wanneer dit noodzakelijk is om een dienst te kunnen leveren in het kader van aankopen (contractueel), bv. in het kader van uw aankopen en leveringen van bestellingen via onze webshops;
Wanneer u uw gegevens met ons heeft gedeeld en ons hiervoor de toestemming heeft gegeven, bv. in de volgende gevallen:
Het aanmaken van een account op onze website;
Inschrijving van onze e-mailnieuwsbrieven; 
Lidmaatschap van onze online gemeenschappen (sociale media).
Wanneer wetgeving ons hiertoe verplicht.
Afhankelijk van wat u met ons deelt, kunnen wij de persoonsgegevens o.a. gebruiken voor de volgende doeleinden:
Het versturen van informatie per e-mail of per post
Marketingkennis, verbetering en optimalisatie van onze diensten;
Uw privacy wordt steeds gewaarborgd. Wij beveiligen uw gegevens volgens algemene standaarden die gangbaar zijn. Waar mogelijk trachten wij uw gegevens te anonimiseren of passen wij speciale technische maatregelen toe, zodat deze gegevens niet naar u herleidbaar zijn.
3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij, en waarvoor worden deze gebruikt?
Afhankelijk van wat u met ons deelt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens opslaan en verwerken:
Voor- en achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Adresgegevens
Land
Postcode
Huisnummer
Straat
Plaats
Geslacht
geboortedatum
Betaalgegevens;
Kleur & maat van de door u gewenste en / of gekochte producten;
Informatie omtrent uw online activiteiten op onze dienstverlening.
3.1. In onze winkel
Alle bovenstaande persoonsgegevens kunt u zelf met ons delen door deze ons mee te delen. Registreren is niet verplicht. Echter hebben wij wel enkele persoonsgegevens nodig om uw bestelling in goede orde te bezorgen.
Het kan ook voorkomen dat wij u bij de kassa vragen of u interesse heeft om onze nieuwsbrief te ontvangen. Na uw akkoord kunnen onze medewerksters uw gegevens invoeren en u als nieuwsbriefabonnee aanmelden.
3.2. Op onze websites
Ook bij het online shoppen op onze websites, hebben wij een aantal noodzakelijke persoonsgegevens nodig.
Uw naam, (bezorg)adres en betaalgegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken en bezorgen van uw bestelling. Het e-mailadres en telefoonnummer gebruiken wij om u te informeren betreffende uw geplaatste bestelling. Als u ons toestemming heeft gegeven, sturen wij u ook periodiek een nieuwsbrief toe per e-mail.
3.3. Via onze sociale media kanalen
Lots of … BVBA maakt gebruik van diverse sociale media kanalen. Deze kanalen gebruiken wij voor contact met onze klanten en diverse marketingdoeleinden. Op een aantal sociale media kanalen kunnen wij bepaalde persoonsgegevens inzien. De volgende kanalen zijn bij ons in gebruik:
Facebook,
Instagram
Deze persoonsgegevens slaan wij niet op, we zijn hier ook niet verantwoordelijk voor. U bepaalt zelf wat u met ons deelt. U kunt zelf uw gegevens in de privacyinstellingen van het betreffende sociale media platform aanpassen. Bij het gebruik van deze platformen bent u niet aan onze privacy policy gebonden, maar aan die van het sociale media platform.
4. Automatisch verzamelde gegevens
Wij verzamelen automatisch gegevens als u gebruik maakt van onze websites en sociale media kanalen. Als u gebruik maakt van een van deze (online) diensten, dan kunnen wij gegevens opslaan die al dan niet direct tot u herleidbaar zijn, namelijk:
IP adres;
Domeinen van andere sites die u heeft bezocht om op onze websites te komen;
Informatie m.b.t. pagina’s die u bezoekt op onze websites zoals;
Datum
Tijdstip
Duur van uw bezoek
Bezochte pagina’s binnen onze webshops
Informatie betreffende het gebruik van bezochte pagina’s
Uw gebruikte browser en soort toestel.
Het IP adres gebruiken wij om het aantal bezoekers vast te stellen. De overige gegevens gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren en te optimaliseren.
5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Wij implementeren zowel passende technische als organisatorische maatregelen die voldoen aan de huidige stand der techniek om uw persoonsgegevens te beschermen. Daarnaast werken wij enkel samen met leveranciers die minimaal dezelfde garanties kunnen geven.
6. Delen met dienstverleners en derde partijen
Wij delen uw gegevens met derde partijen die een rol spelen in het uitvoeren van onze dienstverlening, denk hierbij bijvoorbeeld aan het  bezorgen van uw webshop bestellingen. Daarnaast kunnen wij uw gegevens ook uitwisselen met andere partijen die door ons zijn ingeschakeld om onze services en onze marketingactiviteiten te verbeteren.
Dankzij vewerkersovereenkomsten met deze partijen kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgen. Met alle verkregen persoonsgegevens, gaan wij en onze partners vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid om. Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening en/of het marketingdoel, zullen wij delen met onze partners.
7. Bewaartermijn
Zeven jaar na uw laatste aankoop verwijderen wij automatisch de gegevens, tenzij u ons opnieuw de toestemming geeft om deze gegevens bij te houden en te gebruiken, of tenzij het wettelijk verplicht is om gegevens langer te bewaren.
8. Rechten
U heeft ten allen tijde:
Recht op inzage: het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die wij over u hebben verzameld,
Recht op rectificatie: u kan uw gegevens laten verbeteren of aanvullen
Recht op vergetelheid: u kan uw gegevens laten wissen, u kan een beperking van de verwerking van de gegevens vragen.
Recht op dataportabiliteit: Indien u dit wenst, kan u vragen om uw gegevens over te kunnen dragen aan een derde partij,
Bovendien heeft u het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken.
Indien u een van bovenstaande rechten wil uitoefenen, kan u ons dit steeds melden door een e-mail te sturen naar info@lotsof.be.
Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsauthoriteit (www.privacycommission.be), indien u van mening bent dat wij niet voldoende zorgvuldig met uw gegevens omgaan. 
9. Ouderlijke toestemming
Wij zijn verplicht om alleen persoonsgegevens te verwerken van minderjarigen na toestemming van ouder of voogd. Mochten wij erachter komen dat er toch persoonsgegevens van minderjarigen worden verwerkt, dan zullen wij deze gegevens binnen één maand na ontdekking verwijderen tenzij wij vanuit de wet verplicht zijn deze gegevens te bewaren.
10. Cookies
Wij maken gebruik van cookies op onze websites. Omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) op onze websites willen verbeteren, is het belangrijk dat u weet waarom en hoe wij cookies gebruiken.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u gebruik maakt van onze websites. U kunt zelf cookies accepteren of weigeren wanneer u op onze websites terecht komt. Cookies gebruiken wij om u alle functionaliteiten aan te bieden. Daarnaast maken wij het door middel van cookies u zo makkelijk mogelijk om bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen. Ook gebruiken wij de cookies om te analyseren voor marketingdoeleinden. Weigert u het gebruik van cookies, dan kan het zijn dat een aantal functies binnen de website niet beschikbaar zijn.
Cookies hebben over het algemeen een uiterste houdbaarheidsdatum en worden automatisch verwijdert wanneer het niet meer geldig is. Afhankelijk van de cookie wordt het direct na de sessie verwijdert, terwijl een andere cookie een langere tijd op uw computer kan worden bewaard.
Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:
het bezoek aan onze websites makkelijker wordt;
u bij uw bezoek aan onze webshop niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invullen;
wij u functionaliteiten kunnen aanbieden zoals het winkelmandje;
wij kunnen meten hoe onze webshop wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen optimaliseren;
11. Contactgegevens
Heeft u vragen omtrent privacy of wilt u gebruik maken van uw rechten, dan kan u steeds contact opnemen via:
Lots of …
openingsuren:  
van woensdag tot vrijdag van 14:00 – 18:00
op zaterdag van 10:00 – 18:00
iedere eerste zondag van de maand van 11:00 tot 17:00   
E-mail:     info@lotsof.be
Telefoon:  +32 (0)3 435 06 34
12. Wijzigingen in de Privacy Policy
Wij zullen de privacy policy updaten op het moment wanneer er veranderingen plaatsvinden in onze dienstverlening en/of op basis van feedback vanuit onze klanten. Aan het eind van dit document is de versiedatum te vinden waarbij de policy voor het laatst is bijgewerkt. Wij raden aan om periodiek deze policy in te zien, zodat u op de hoogte blijft hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Indien wij belangrijke wijzigingen zouden aanbrengen in onze Privacy Policy, dan zullen wij u hierover ten gepasten tijde inlichten.

Versie: 24.05.18